Inledning:

Vi väljer att göra ett nytt projekt där det ekonomiska inte är det viktigaste utan vi vill ha en ny modern design. En nyskapande design av en fläkt. Vårt mål är att använda Google verktyg i produktutvecklingen med interaktivitet med användare och slutresultat skall göras i Rhino 3d.

Projektuppgift:

Utveckla en fläkt med en nyskapande design och form.

Steg 1:  Förstudie

Produktförslag:

Förslag 1, En klassisk vanlig bordsfläkt.

Produktförslag 2, En mer avlång fläkt.

Förslag 3, en pelarfläkt som kan roteras.
Förslag 4, takfläkt
Förslag 5. En fläkt med vattenkylning.

Parvis jämförelse av Kriterier

Vi jämför parvis våra kriterier emot varandra. Vårt mål är att få en sorterad lista.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-arup3YSy9gohmeH6NpdH4qbJX-A6qxyjXyKjUmK34/edit?usp=sharing

Följande Google Kalkylark visar våra kriterier i en sorterad lista.

Krit 1 Säker funktion
Krit 10 Kostnad
Krit 7 Vikt
Krit 6 Rymd
Krit 4 Ergonomisk
Krit 2 Livslängd
Krit 13 hygienisk
Krit 9 Nyskapande
Krit 3 Slagtålighet
Krit 5 Räkna
Krit 11 Minne
Krit 8 Pedagogisk
Krit 12 färg

Vi har kriteriet säker funktion som viktigast och minst viktigt är färg.

Specifikation

Vi skapar en specifikation med krav och önskemål, denna specifikation använder våra kriterium sedan tidigare.

Denna specifikation kommer att uppdateras längs resans gång.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMCWLPypX78uLVcTpNVWQtGBWEGhIWH7vp39eqMQAZQ/edit?usp=sharing

Pugh Produktförslag

Vi gör en relativ utvärdering mellan de olika förslagen.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Rf2y_yeqiTN4yjXHW_N6cnL6EXf8O3_vThLJ-IjKRU/edit?usp=sharing

Det vinnande förslaget blev att utveckla en takfläkt. Vad skoj! =)

Steg 2:  Utveckla lösningar till bra koncept

Ta fram olika koncept genom att skissa.

Förslag 1 “Båge”

Förslag 2 “Globe”

Förslag 3 “Hörn”

Förslag 4 “Linbana”

Förslag 5 “Platta med Cylinder”

Förslag 6 “Platta”

Pugh

Vi gör en relativ utvärderingen mellan olika takfläktar.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FXUo4rgHTT9400F9Ja1ld3i_q9bBWaIC7gYLSXMiJ1c/edit?usp=sharing

Vi väljer ut några intressanta ideer som vi sedan gör cad-modeller av. Vi har gjort våran Pugh och väljer ut förslag “platta”, båge och platta med cylinder. De har minst minus och flest plus.

Dessa förslag gör vi CAD modeller grovt på.

CAD modell “Platta”

Steg 3: Ta fram 3d-filer och CAD-underlag

Steg 4: Beta testning

Steg 5: CAD filer och ritningar