Inledning:

Vi väljer att göra ett nytt projekt där det ekonomiska inte är det viktigaste utan vi vill ha en ny modern design. En nyskapande design av en fläkt. Vårt mål är att använda Google verktyg i produktutvecklingen med interaktivitet med användare och slutresultat skall göras i Rhino 3d.

Projektuppgift:

Utveckla en fläkt med en nyskapande design och form.

Steg 1:  Förstudie

Produktförslag:

Förslag 1, En klassisk vanlig bordsfläkt.

Produktförslag 2, En mer avlång fläkt.

Förslag 3, en pelarfläkt som kan roteras.
Förslag 4, takfläkt
Förslag 5. En fläkt med vattenkylning.

Parvis jämförelse av Kriterier

Vi jämför parvis våra kriterier emot varandra. Vårt mål är att få en sorterad lista.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-arup3YSy9gohmeH6NpdH4qbJX-A6qxyjXyKjUmK34/edit?usp=sharing

Följande Google Kalkylark visar våra kriterier i en sorterad lista.

Specifikation

Pugh Produktförslag

Vi gör en relativ utvärdering mellan de olika förslagen. (obs ett demo så länge)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Rf2y_yeqiTN4yjXHW_N6cnL6EXf8O3_vThLJ-IjKRU/edit?usp=sharing

Steg 2:  Utveckla lösningar till bra koncept

Ta fram olika koncept genom att skissa

Förslag 1

Förslag 2

Pugh

Steg 3: Ta fram 3d-filer och CAD-underlag

Steg 4: Beta testning

Steg 5: CAD filer och ritningar

Vänligen gå med i vårt Nyhetsbrev för att inte missa någon uppdatering! Nyhetsbrev
Holler Box