Inledning:

Ett öppet projekt där du lär dig produktutveckling med att följa de vanligaste stegen.

Vi använder “Konstruera med Pro/Engineer Wildfire 4.0 produktutveckling och grundläggande CAD ” som referenslitteratur. Vi använder de första 100 sidorna där det finns mycket intressant information angående produktutveckling och konstruktion.

Kursen är gratis och redovisas här på jakobia.se

Projektuppgift:

Skapa en ny unik mugg som inte finns med en ny säljande nyhet eller egenskap.

Steg 1:  Förstudie

Produktförslag:

Vi börjar med att ta fram produktförslag över produkter som vi kan tänkas utveckla och förbättra.

Förslag 1

Förslag 2

Förslag 3

Förslag 4

Förslag 5

Förslag 6

Förslag 7

Förslag 8

Förslag 9

Förslag 10

Parvis jämförelse av Kriterier

Vi väljer ut kriterier som är viktiga för oss och som vi tror är viktigt för att utveckla en unik mugg.

Vi jämför sedan kriterierna parvis och får en lista i rangordning med det viktigaste kriteriet högst upp.

Följande PDF med en rangordnad lista med våra kriterier:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V85hRG_RrH6tuiAQoEXB-x2NnSoEc8DCFON80J56_M8/edit?usp=sharing

Specifikation

Här försöker vi få fram kundernas krav och önskemål. PDF för detta projekt kan laddas ner nedan.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v0mUQQWGJFulXfC8b7hfAoEAh_WydTkQTMitHSwCRaE/edit?usp=sharing

Pugh Produktförslag

Vi gör en relativ utvärdering över våra produktförslag. Ser om det finns något som vi är inspirerade av och om det finns möjlighet att utveckla redan befintlig produkt till det bättre.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VmNvJPZobEW58x-4bf2zT9K5elAubmjSfXJpUoPIMhs/edit?usp=sharing

Vi kom fram till att vi endast försöker att förbättra förslag 6, det förslag som vi valde som referens.

Steg 2:  Utveckla lösningar till bra koncept

Ta fram olika koncept genom att skissa

Vi tar fram olika lösningar och förslag på muggar som är unika. Vi har särskilt “förslag 6” i åtanke. Vi försöker komma på förbättringar om hur vi ska göra en ny unik mugg.

Förslag 1, en mugg som alltid ser full ut.

Förslag 2, en mugg med en spegel.

Förslag 3, en mugg med ett värmeljus i botten.

Förslag 4, en mugg med en inbyggd fotoram.

Förslag 5, en mugg med ett lock som öppnas via roulette.

Förslag 6, en mugg med extrafack som en damm med lucka.

Förslag 7, en mugg med avtagbart handtag.

Förslag 8, en mugg som fästs med magnet.

Pugh

Vi gör en relativ utvärdering av våra koncept för att ta fram det förslag som går vidare till nästa steg.

Följande Pugh gjordes:


https://jakobia.se/Pughkonceptmuggar.pdf

När vi analyserar vårat resultat kommer vi fram till att vi vill utveckla och gå vidare med våran referens. Finns inget annat koncept med många plus och inga minus.

Så vi väljer att gå vidare med: Förslag 3, en mugg med ett värmeljus i botten. Nästa steg blir att göra en cad-modell av detta med verkliga mått.

Steg 3: Ta fram 3d-filer och CAD-underlag

Mugg med värmeljus första version:

Steg 4: Beta testning

Vi kommer fram till efter att testat en 3d-printad mugg i plats att vi måste justera våran modell. Värmeljuset får inte plats och den måste ha möjlighet att glida utan att trilla ut när man dricker.

Steg 5: CAD filer och ritningar