Vi utgår ifrån Tore Dahlberg´s bok “Teknisk hållfasthetslära” och jämför analytiska lösningar med numeriska värden med hjälp av Fusion 360. Här hittar du analytisk lösning på en PDF och lösningar för Fusion 360. De är lösta lokalt så de är färdiga för att göra en ny beräkning.

2 Normalspänning – Jämvikt

2/1 Fusion 360

2/1 Analytisk lösning (Vi får FEM beräknat värde till 210,1 MPa vilket är 99,999% rätt. )

2/2 Fusion 360

2/2 Analytisk lösning

2/3 Analytisk lösning

2/3 Fusion 360

2/4 Analytisk lösning

2/10 Analytisk Lösning Fusion 360 Lösning
(FEM beräknat värde och analytiskt beräknat värde stämmer till 100%, ovanligt lyckat)

2/11 Fusion 360

5 Stångbärverk

5/2 Fusion 360 Analytisk lösning (Analytiskt beräknat och FEM beräknat är rätt till 90,7%, inte perfekt men det duger. )

5/3 Fusion 360 Analytisk lösning (Analytisk värde genomfört med FEM beräknat stämmer till 100%. Lite onödigt många element men resultatet blev bra.)