Vi räknar igenom Tore Dahlberg´s bok “Teknisk hållfasthetslära” och jämför analytiska lösningar med numeriska värden med hjälp av Ansys.

2 Normalspänning – Jämvikt

2/1

2/2

2/3 Analytisk lösning

2/4 Analytisk lösning