Här samlar jag mina egna tutorials inom CAD. Dessa består av text och bilder vilket gör dem nästan plattformsoberoende. Detta gäller vid solidmodelering där funktionerna är nästan samma oberoende av CAD-plattform. Vid ytmodelering använder jag Fusion 360 och det är ett unikt system men principerna kan man använda i de flesta CAD-program. Vid montering i Fusion 360 används “Joints” vilket är även det unikt och kanske blir något förvirrande att göra samma sak i t.ex Solidworks.

Chopper

Chain
Chassi

Motor

Crank Tutorial
Connection Rod
Piston
Pin
Sub Assembly

Spara