Projektuppgift:

Skapa ett nytt unikt hjälpmedel för drönare som inte finns med möjlighet att transportera gods bättre. Den ska vara så miljövänlig som möjligt.

Steg 1:  Förstudie

Produktförslag:


Parvis jämförelse av Kriterier

Specifikation

Pugh Produktförslag

Steg 2:  Utveckla lösningar till bra koncept

  1. Stor zepelinare med magnet som laddar drönare via deras tak. De kan samtidigt få lite skjuss i bestämda sträckor. Drivs av bränslecell.
  1. Samma funktion men med en stor linbana med batteri och platt för att ladda drönare.

Pugh

Steg 3: Ta fram 3d-filer och CAD-underlag

Steg 4: Beta testning

Steg 5: CAD filer och ritningar