Vi använder som stöd Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger bok “Produktutveckling Konstruktion och design”. Vi använder följande sex steg för att identifiera möjligheter.

1. Utarbeta ett Styrdokument

Styrdokument:

Att skapa en fysisk produkt i kategorin kattleksak.

2. Generera många möjligheter

Personlig Passion

Introduktion: Jag har personligen en passion av foto, discgolf och fiske. Jag skissar på några förslag som är kopplade till dessa intressena.

Förslag 1: Att göra en mini-frisbee med fjädrar i kanten och i ett mjukt material som gör att man kan kasta den inne.

Förslag 2: Att göra olika drag som man kan fästa i ett fiskespö, fjädrar och olika djur. Så man kan öva kasta samtidigt som katten får leka.

Sammanställa listor med fel

Olika fel och problem med kattleksaker:

  1. Att katten tröttnar efter 30 min, bara rolig och nyfiken i början.
  2. Kattleksaker med fjädrar brukar tappa sina fjädrar fort.
  3. Att pinnen knäckts för klent dimensionerad.
  4. Att en del lossnar och kattleksaken går sönder.

Vi skapar förslag som är lösningar till vår lista på vanliga problem.

Förslag 3: Överraskningslåda med en timer där det kommer vattenånga varje timme och överraskar katten. Byte av olika leksaker.

Förslag 4: Vibrator till en toarulle med timer för att överraska katten.

Förslag 5: Pappersbolls-kanon med timer

Förslag 6: Skak-maskin för tidningspapper.

Förslag 7: Katapult med timer i olika riktningar.

Förslag 8: Fjädervippa med en utbytbara fjädrar

Skapa möjligheter ur existerande resurser

Med resurser menas förmågor, kärnkompetens och konkurrensfördel. Vi att skapa konkurrensfördel måste resurser vara:

Värdefulla(Valuable), Sällsynta(Rare), Inte imiterbara(Inimitable) och Icke-utbytbara (Nonsubstitutable). Allt detta förkortas VRIN. Vi försöker skapa en produkt enligt detta, vilket kräver mycket tankeförmåga.

Kom inte på något förslag för en kattleksak genom att använda denna strategi.

Studera kunder

Genom att studera kunder och i detta fallet katter kan man hitta saker som katter naturligt gillar att leka med. De är ständigt på jakt efter naturliga bytesdjur.

Att göra leksaker som imiterar deras naturliga bytesdjur kan man få leksaker som väcker deras naturliga instinkter för jakt.

Förslag 9: Boll med snöre som varierar i längd för att överraska katten. Denna leksak imiterar svansen på en mus.

Förslag 10: Krafs-maskin till klösbräda. Försöker skapa ett ljud och små vibrationer som imiterar en liten mus.


Hänsyn till trender

En trend som genomsyrar allt idag är en ökad miljömedvetenhet och vi försöker välja material och strategi för att göra leksaker som är mer miljövänliga.

Förslag 12: Ekologisk trä-mus med pälssvans ifrån en riktig mus.

Imitera, fast bättre

Att göra en produkt som redan finns och är populär fast lite bättre.

Förslag 11: Att göra en klassisk fjädervippa men ordentligt tjock eller med ett hållbarare material.

Sök i dina källor

Ett sätt är att låta användare komma med förslag. Så jag ställer en öppen fråga, har du som läser detta något förslag på en kattleksak som är unik?

3. Sålla möjligheter

Vi sållar möjligheter genom att ha en webbenkät, ställer en öppen fråga.

4. Utveckla lovande möjligheter

Tack vare vår webbundersökning (vid datum 2019-04-11, 6 röster) så valdes följande förslag ut för att utveckla. Drag för fiskespö, pappersbolls-kanon, skak-maskin, krafs-maskin och fjädervippa hållbarare.

Vi väljer att försöka modellera fram detta i CAD för att utvärdera våra förslag bättre.

Renderingar ifrån CAD:

Drag för fiskespö

Pappersbolls-kanon

Skak-maskin

Krafs-maskin

Vi gör en krafs-maskin med hjälp av ett platshölje, en DC-motor och ett batteri. Vi sätter fast en skiva som roterar med plastpiggar som skrapar emot skivan.

Fjädervippa Hållbarare

5. Välja exeptionella möjligheter

Ramverket Real-Win-Worth-it (RWW)

1.Finns det en verklig marknad och en verklig produkt?

Finns det ett behov?

Kan kunden köpa?

Kommer kunden köpa?

Finns det ett genomförbart koncept?

Är produkten acceptabel? (socialt, miljömässigt och rättsliga aspekter)

Är produkten genomförbar?

Kommer vår produkt tillfredställa marknaden?

Kan den tillverkas till en låg kostnad?

Är riskerna som uppfattas av kunderna acceptabla?

2. Kan vi vinna?

Har vi en konkurrensmässig fördel?

Är tidsplaneringen rätt?

Passar den vårt märke?

Kommer vi att besegra konkurrenterna?

Har vi överlägsna resurser?

Har vi en ledning som kan vinna?

Känner vi till marknaden lika bra som eller bättre än våra konkurrenter?

3. Är det värt mödan?

Har vi resurserna och pengarna för att göra detta?

Är riskerna acceptabla?

Passar det vår strategi?

Svaret blir ja på frågorna, och vi väljer Krafs-maskinen.

6. Reflektera över resultatet och processen

Frågor som reflekterar vår process.

Hur många av de identifierade möjligheterna kommer från externa respektive interna källor?

Hur många möjligheter har tagits i beaktande?

Var styrdokumentet för snävt fokuserat?

Var urvalskriterierna för ensidiga?

Är möjligheterna som valts ut spännande?