Inledning

Detta är ett öppet projekt av produktutveckling av en ny matsked. Detta är en gratis kurs som går via denna hemsida; Jakobia.se och tillsammans med Youtube. All material är gratis men boken som är referenslitteratur kostar några hundra. Vår referens är “Konstruera med Pro/Engineer Wildfire 4.0 produktutveckling och grundläggande CAD” vilken är skriven av Daniel Forsman.

Projektuppgift: Produktutveckling av en ny matsked

Steg 1:  Förstudie

Produktförslag

Vi börjar med att ta fram produktförslag över produkter som vi kan tänkas utveckla och förbättra.

Produktförslag 1 “Slev”

Produktförslag 2

Produktförslag 3

Produktförslag 4

Produktförslag 5

Produktförslag 6

Produktförslag 7

Produktförslag 8

Produktförslag 9

Produktförslag 10

Parvis Jämförelse av Kriterier

Vi försöker skapa en sorterad lista över kriterier som vi tycker är viktiga. Vi använder parvis jämförelse och rangordnar kriterierna efter vikt jämfört varandra.

parvisjamforelse_kriterier.pdf

Pugh Produktförslag

Vi gör en pugh över våra produktförslag för att se vilka produktförslag som vi ska vidar-utveckla. Följande Pugh blev det:

Pughavproduktforslag.pdf

Vi kom fram till att vi vill göra förbättringar av en vanlig sked som är mer pedagogisk. Vi kom fram till att produktförslag 2,8 och 10 var de som vi gillade mest.

Specifikation

Här försöker vi få fram kundernas krav och önskemål. Eftersom jag inte är så insatt i skedbranschen är den bara ifylld på ett ungefär. Men man får försöka så gott man kan, Ni kan ladda ner kalkylbladet och komplettera med er erfarenhet och kunskap.

Mall för specifikation

Steg 2:  Utveckla lösningar till bra koncept

Kvalitetshuset

Vi försöker i nästa steg att omvandla vaga önskemål till tekniska kriterier genom att använda kvalitetshuset. Följande mall finns att ladda ner och att använda för produktutveckling av vår nya sked:

kvalitetshuset

Black-Box-Modell av Matsked

Vi tar fram en black-box-modell av våran matsked. Vi ritar in inflöden och utflöden och listar våra huvudfunktioner. Vi tar med material, signaler och energi.

black-box-modell

Gallerimetoden

Vi skissar på lite ideér och förslag. Detta fungerar bäst i grupp men vi får lossas att vi är en grupp.

Följande skisser och förslag togs fram;

Förslag 1 “Vi har en sked som kan räkna och tända lampor”

Förslag 2 “Räkna fast en manuell lösning”.

Förslag 3 “En sked som kan ändra längd”

Förslag 4 “Sked med knappar som ger ifrån sig ljud”

Förslag 5 ” Sked med en lucka”

Pugh

Vi gör en relativ utvärdering av våra förslag enligt Pugh.

Enligt Pugh kom vi fram till att vi vidarutvecklar förslag 1 och förslag 2.

Redan nu ser vi att enligt Pugh är förslag 2 det bästa men tack vare en miss rankade jag förslag 1 som det bästa. Men efter att undersökt förslag 1 och förslag 2 lite mer noggrant kommer vi fram till att förslag 2 är det mest passande. 

Steg 3:  Börja med att skapa 3d-cad filer

Hur vi har gjort:

Skapat en sked med hjälp av T-splines. Sedan gjort den ihållig med hjälp av “shell”. Sedan lagt till textturer och en cylinder som är vår ljusdiod.

CAD resultat av “Förslag 1”

Steg 4: Beta testning

Utfall av en testning av en fungerande prototyp så funkar inte “förslag 1” som väntat. Den smarta “konstruktören” har missat att en lampa tänds när brukaren äter ifrån skeden. Hela skeden blir poänglös. Så vi kommer fram till att vi ska satsa på enbart “förslag 2”, där vi använder en symbolisk manuell funktion.

Steg 5: CAD filer och ritningar

Vi tar fram ritningar för vårt enda förslag som tog sig igenom våra olika tester. Vi presenterar cad filer och ritningar för “förslag 2”.

Vi har en sked med siffror på skaftet. Vi har en slider på utsidan som man kan välja en siffra. Tanken är att man sätter slidern på en siffra och barnen ska försöka äta lika många skedar mat.

Barnet får äta samtidigt som det lär sig räkna.