1

1.1 Övning “Hej”

Skriv ett program i Java som skriver ut texten “Hej hej”.

1.2 Övning For Loop

Skriv ett program som använder en For loop som bara skriver ut jämna nummer under talen 32.

1.3 Övning For Loop

Skriv ett program som skriver endast ut udda nummer upp till 999.