1 Köra Java Program

1.1 Ladda ner Java Development Kit (JDK)

Gå till hemsidan:

https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk8-downloads.html

Där kan du ladda ner standard edition 8. (När detta skrivs)

beroende på vilket operativ system du har får du välja rätt version men oftast kommer det nog bli:

Windows x64 Installer, den är lättast att välja.

Efter att du laddat ner JDK till din dator får du öppna mappen den är nerladdad till och dubbelklicka på filen.

Välj att installera standard förval så att JDK och java runtime kommer med.

Det kan även vara bra med dokumentationen till JDK;

Java SE Development Kit 14.0.1 Documentation

Ladda ner dokumentationen och gå till samma mapp och kopiera dokumentationen till Java home mapp, packa upp dem.

1.2 Ladda ner IDE

Det finns många olika IDE för att utveckla Java program. Eclipse, JCreator, NetBeans osv.

Det blir lättast till en början om vi använder samma IDE.

Jag har valt att använda NetBeans, det är gratis och lätt att använda för nybörjare.

Ladda ner:

Apache NetBeans 11.3

Installera NetBeans.

1.4 Testa ditt första program

 1. Starta NetBeans
 2. Skapa ett nytt projekt “Java with Ant” Java Application
 3. Döp projektet till “Hello World”.

4. Titta på koden som skapats:

*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package hello.world;

/**
 *
 * @author jakob
 */
public class HelloWorld {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
  }
  
}

5. Lägg till följande kod:

System.out.println("Hello world!");

Ersätt raden:

“// TODO code application logic here”.

6. Följande kod är klar för att köras:

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package hello.world;

/**
 *
 * @author jakob
 */
public class HelloWorld {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello world!");
  }
  
}

Tryck på F6 eller den gröna pilen och den kompilerar och kör koden.

7. Resultat av körningen av följande kod:

run:
Hello world
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)

1.5 Förstå Ditt första Program