LibreOffice är ett bra alternativ till Office, och i LibreOffice ingår ett gratis Excel program, där du kan göra samma saker som i Excel.

Detta är en gratiskurs i LibreOffice och Calc, det är en clone på Excel fast gratis.

1. Ladda ner Calc

Här laddar du ner LibreOffice, i LibreOffice ingår Calc.

2. Installera LibreOffice

3. Grunderna

AutoComplete

LibreOffice Calc fungerar likadant som Excel när det gäller funktionen AutoComplete, det är en funktion som kompletterar automatiskt fraförallt text. Det kan finnas mindre skillnader mellan Excel och LibreOffice Calc.

Skapa Serier Autofyll

Visar hur man skapar serier med autofyll i calc. Det fungerar nästan likadant som i Excel.

Statistik i Statusfältet

Visar hur man kan få statistik direkt i statusfältet. Det fungerar exakt likadant som i Excel.

Vilkorsstyrd Formatering

Precis som i Excel finns det vilkorsstyrd formatering i LibreOffice Calc. Den är något nerbantad men har de grundläggande alternativen. Du kan lägga till staplar, färger och ikoner. Det finns även formatering för datum.

4. Arbeta med flera blad

Gruppera blad

Visar hur man kan gruppera blad när man arbetar med flera blad.

Det fungerar precis som Excel.

4. Formler

Pekmetoden Skapa Formel

visar hur man skapar en enkel formel med hjälp av pekmetoden. Vi skapar en budget.

5 Funktioner

Funktionerna Max, Min, Medel, AntalV, summa

De vanligaste funktionerna som gör standard beräkningar lite enklare.